fbpx

Jolanta Wybraniec, 22 lipca 2020

Czym jest praca kreatywna?

praca kreatywna

Kreatywne potrzeby dzisiejszych przedsiębiorstw

Dziś, kiedy świat posuwa się naprzód w błyskawicznym tempie, pracodawcy poszukują nietuzinkowych osób o niezwykłym rozumowaniu i innowacyjnych pomysłach. Praca kreatywna oraz działania twórcze są bardzo pożądane w wielu branżach. Na nich firmy opierają swoja strategię, zmierzając do sukcesu. Aby ten sukces odniosły, potrzebują pracowników nastawionych na osiągnięcie wysoko postawionych celów oraz zmotywowanych do działania.
Zmiany, których doświadczają przedsiębiorstwa oraz duże nasilenie konkurencji są często nieoczekiwane i radykalne. Potrzebne są zatem działania wymagające wyobraźni i twórczości, zarówno od kadr kierowniczych, jak i innych pracowników.

Czym jest kreatywność ?


Kreatywność i twórczość – to cechy bardzo pożądane przez pracodawców. Jednak poszukując pracownika twórczego lub/i kreatywnego, pracodawcy oczekują od niego określonych zdolności czy podejścia.
Kreatywność a twórczość, pomimo że w wielu krajach rozumiane są tak samo, w Polsce oba terminy są zdefiniowane odrębnie. Twórczość jest pojęciem wielopłaszczyznowym i odnosi się do wszystkiego, co w odniesieniu do rzeczywistości nosi znamiona nowości. Cechę twórczą można więc przypisać zarówno osobie, miejscu jak i przedmiotowi .
Kreatywność natomiast jest zdolnością do generowania nowych wytworów, jest zachowaniem , zachodzącym procesem, jest cechą której nie możemy przypisać przedmiotom .

Co znaczy więc, że jesteś kreatywnym pracownikiem ?

Pracujesz kreatywnie jeśli myślisz nieszablonowo, potrafisz wyjść z trudnej sytuacji, w razie kłopotów szukasz nowych rozwiązań i potrafisz improwizować. Pracodawca może oczekiwać od ciebie ciekawych propozycji rozwiązania powierzonych zadań czy szybkiego wybrnięcia z ciężkich sytuacji.
Czy jesteś twórczy? Potrafisz tworzyć „nowe” rzeczy, ciekawe miejsca, przedmioty, zachowania uznawane przez innych ludzi (ekspertów) jako zadowalające czy użyteczne? Pracodawca może wymagać od ciebie poprawiania efektywności pewnych działań, tworzenie nowych dzieł ?
Wpisując te cechy w swoje cv, warto wiec pochylić się nad ich znaczeniem.

Istotny natomiast jest fakt , że kreatywną osobą jest każdy, bo wszyscy rodzimy się w nią „wyposażeni”, jest to naturalne. Twórczość natomiast zależy od nas samych. Jest to umiejętność, której można się nauczyć- wyćwiczyć.

Jest kilka technik twórczego myślenia, które możesz wykorzystać w pracy kreatywnej

1. Burza mózgów– swobodna i bez oceniania, czyli dzielenie się pomysłami z grupą osób. Zespół wspólnie dochodzimy do twórczego rozwiązania zadania. Tej techniki używał Einstein.
2. Wprowadzanie przypadkowego elementu– definiowanie problemu, a następnie wybór zupełnie przypadkowego słowa, np. ze słownika i wspólne poszukiwanie powiązań między nimi .
3. Używanie odwrotnej burzy mózgów– czyli zdefiniowane zadanie i przekształcenie go, w jego negatywne przeciwieństwo
4. Technika Napoleona– analiza zadania z punktu widzenia innej osoby, przyjęcie innej perspektywy.
5. Wolne pisanie– przez pewien czas (np. 30min) zapisywanie na kartce tylko naszych pomysłów związanych z zadaniem, nie zastanawianie się czy są one sensowne czy nie- brak analizy.

Pracy kreatywnej sprzyja tzw. „klimat twórczy”. Czym jest ?

Jest to środowisko psychospołeczne powodujące, że pracownicy są zainteresowani efektywnością swojej pracy, dążą do samorealizacji, do prawidłowych relacji międzyludzkich. Na klimat twórczy wpływają:
– postrzeganie współpracowników w biurze jako grupy stymulującej, wspierającej
-pozytywne relacje z przełożonymi (których rola nie ogranicza się wyłącznie do roli kontrolującej, ale także wspierającej nowe pomysły czy inicjatywy )
-postrzeganie firmy, w której pracujesz jako organizacji wzmacniającej, wspierającej nowe rozwiązania
-świadomość swoich celów i oczekiwań pracodawcy
-poczucie autonomii ( pewnej swobody w realizacji powierzonych zadań)
-integracja z zespołem
-stymulacja intelektualna ( świadomość, że dyskusja, wymiana poglądów są w firmie akceptowane )
-skupienie na produkcie ( jego jakości i oryginalności )
-orientacja na nagrodę.

Kreatywność stała się umiejętnością przyszłości. Warto ja rozwijać, ponieważ przydaje się w wielu płaszczyznach życia- nie tylko w pracy. Ludziom kreatywnym łatwiej jest osiągać cele i pokonywać trudności – takim człowiekiem przy odrobinie wysiłku i dobrej woli może stać się każdy.

Poproś o konsultację.

W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą nasz ekspert