fbpx

Kasia Kozłowska, 22 września 2020

Co kryje się pod pojęciem kultury organizacyjnej firmy?

kultura organizacyjna

Pojęcie kultury organizacyjnej firmy

Pod pojęciem kultury organizacyjnej firmy kryje się zbiór wartości oraz zasad w niej panujących. Jest spoiwem łączącym pracowników firmy oraz integrującym ich i ułatwiającym pracę w grupie. Kultura organizacyjna pracy wymaga stworzenia procedur działania, jak i egzekwowania efektów pracy. Jest ona również częścią wizerunku firmy, dlatego warto by była wzbogacona o jakąś historię i zasady.

Niezbędnym czynnikiem działającym na korzyść firmy jest dopasowanie pracowników do jej profilu. Należy sprawdzić czy utożsamiają się z zasadami panującymi w miejscu pracy i przestrzegają ich. to niezbedny element budowania dobrej atmosfery w zespole oraz tzw. „team spirit”.

Cechy kultury organizacyjnej

Na cechy kultury organizacyjnej firmy składa się również miejsce oraz jego aranżacja. W odpowiednio zaprojektowanym i urządzonym miejscu pracownicy będą pracowali lepiej i będą odczuwali głębszą więź ze strukturą swojej pracy.

Co daje kultura organizacyjna pracy?

Kulturę organizacyjną pracy można tworzyć na podstawie zdarzeń wynikających ze specyfiki pracy oraz rzeczy związanych z codziennością w miejscu pracy. Na podstawie popełnianych błędów bądź dobrze rozwiązanych sytuacji tworzy się zbiory zasad i procedur wspomagających reakcję. W późniejszym czasie można je wykorzystać do szkolenia nowych pracowników i wpajania im panujących reguł.
Dzięki kulturze organizacyjnej pracy można ulepszyć i usystematyzować pracę oraz jej wyniki. Łatwiej poruszać się w uporządkowanej przestrzeni, w której są ustalone granice oraz znane są wszelkie hierarchie panujące w firmie oraz powody, dla których zostały one ustanowione.

Co składa się na kulturę organizacji pracy?

Pojęcie kultury organizacji obejmuje kilka różnych płaszczyzn, m.in. więzi międzyludzkie, sposoby komunikacji między pracownikami, technologie pozwalające na polepszenie warunków pracy oraz akceptację wolności oraz odrębności innych osób.
W różnych kulturach organizacyjnych możemy wyodrębnić odrębne priorytety. Niektóre z nich za punkt kluczowy wybierają sobie lidera, który trzyma grupę w ryzach i pilnuje, żeby projekt został zakończony z jak najlepszym wynikiem i dzieli obowiązki pomiędzy pracowników. W innych kulturach ważna jest rola jaką pełni pracownik i to ona ma wówczas największe znaczenie dla firmy. Istnieje także kultura celu, dla której najważniejsze jest osiągnięcie oczekiwanego celu firmy. Najczęściej dzięki grupowej pracy całego zespołu, dlatego w tym rodzaju kultury pracę grupową ceni się najbardziej. Ostatnim typem jest kultura jednostki, która skupia się na stworzeniu pracownikowi odpowiedniego miejsca do wykonywania swoich obowiązków. Najczęściej jest ona powiązana z osobami wykonującymi wolne zawody, np. prawnikami, lekarzami, dla których miejsce powinno spełniać określone wytyczne.

Podziały w kulturze organizacji

Istnieją również inne podziały typów kultury organizacyjnej, w których można wyróżnić:
*kulturę przymusu, w której pracowników zatrzymują jedynie względy finansowe, przez co nie identyfikują się z regułami panującymi w firmie i często szybko kończą współpracę,
*normatywną, która stawia na przywiązanie pracowników do celu organizacji, dzięki czemu pracują wydajnie i utożsamiają się z procedurami firmy,
*kulturę utylitarną, która równoważy dwie powyższe opcje. Pracownicy są zaangażowani w wykonywane zadania, jednak jedna z ich motywacji – choć nie główną – są pieniądze.

Zalety posiadania rozwiniętej kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna pozwala firmie lepiej prosperować oraz osiągać wyższe cele i większe zyski niż firmy z nieugruntowanym zbiorem wartości i zasad.
Warto zauważyć, że w firmach z rozwiniętą kulturą organizacyjną pracownicy nie mają problemu z przyjmowaniem krytyki i uwag od swoich współpracowników, czy też przełożonych. Dzieje się tak dlatego, że znając zasady panujące w firmie pracownik chce być jak najlepszy i rozwijać się, stąd kształtuje w sobie umiejętność przyjmowania konstruktywnej krytyki i poprawienia błędów w przyszłości. Dzięki temu pracownik również nie boi się zgłaszać swoich obaw i wątpliwości przełożonym, ponieważ wie, że zostanie wysłuchany.

Poproś o konsultację.

W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą nasz ekspert